Boende och vård

I Grankulla tillhandahålls institutionsvård och övrig boendeservice i nedan nämnda enheter:

Villa Anemone
Vårdhemmets verksamhet upphörde i augusti 2018. Vårdenheten fungerar nu vid Villa Breda under namnet Vårdenheten vid Villa Breda.

Villa Apollo
Serviceboende (grupphem)

Villa Breda
Servicecentrets verksamhet börjar i de utvidgade lokalerna 10.9.2018.

Esbo sjukhus
Grankullabor ges sjukhusvård på Esbo sjukhus, som ligger på Jorvs campusområde, adress Karvasbackavägen 6.