Valikko

rss Social- och hälsovården informerar

19.06.2018 15:28

Villa Bredas infotelefon sommaren 2018

Villa Bredas infotelefon, 050 411 9268, betjänar under sommaren som följer:

expertsjukskötare Raili Myllärinen: t.o.m. 29.6

Ingen telefontid: 2–13.7
servicecentrets förman Marianne Ekholm: 16–27.7
expertsjukskötare Raili Myllärinen: fr.o.m. 30.7

 

 

 

 


Tillbaka till rubrikerna