Väntetiderna till socialservice för äldre

Enligt äldreomsorgslagen (26 §) ska kommunerna en gång i halvåret offentliggöra uppgifter om den tid inom vilken en äldre person kan få den socialservice som han eller hon har ansökt om.  Grankulla stad informerar om väntetiderna på sin webbplats.

De genomsnittliga väntetiderna till socialservice för äldre 1.1.2018–30.6.2018

Tjänst

Genomsnittlig väntetid

Målsatt tid


Hemvård

0–7 dygn

Under 90 dygn

Enligt servicebehovet; i brådskande fall blir servicen tillgänglig samma dag.

Stödtjänster inom hemvården:


 

 

- Trygghetsservice

7–21 dygn

Under 90 dygn

Beslut inom 1–7 dagar från ansökan.  Leverantören av trygghetstelefoner har en behandlingstid på 1–2 veckor.

- Måltidsservice

1–2 dygn

Under 90 dygn

 

- Färdtjänst enligt socialvårdslagen

7–28 dygn

Under 90 dygn

Beslut inom 1–14 dagar från ansökan.  

Leverantören av taxikort har en leveranstid på 1–2 veckor.

Stöd för närståendevård

(personer över 65 år)

7–45 dygn

Under 90 dygn

Stödet beviljas från början av den månad då ansökan kommit in.

Dygnetruntvård

20 dygn

Under 90 dygn

 

                              

Med väntetid avses den genomsnittliga tid som gått från den dag då ansökan inlämnats till den dag då personen får de ansökta tjänsterna.