Tillgången till vård inom munhälsovården

Vårdbehovet och hur brådskande fallet är bedöms vardagar per telefon under tjänstetid av en yrkesutbildad person inom mun- och tandvården. Brådskande jourfall sköts inom 1-3 dagar, litet mindre brådskande fall inom tre veckor. Alla samtal som kommer under vardagar mellan kl. 8.00–15.00 besvaras eller också ringer vi upp under samma dag.

Det har bildats kö till icke-brådskande undersökning. För närvarande (1.2.2019) står 285 klienter i kö. Ingen har köat längre än 6 månader. För att uppfylla vårdgarantin utför vi extra arbete för avveckla kön till granskningar, och vid behov ger vi betalningsförbindelse för fortsatt vård.


2018 januari-juni

Mun- och tandvårdens mottagningjan 
feb 
mars 
aprilmaj  
juni 
Patienter i kö för granskning474474498480482447
Antal som köat i mer än 6 mån0
0
0
0
0
0

2018 juli-december

Mun- och tandvårdens mottagningjuli  
aug 
septoktnov  
dec  
Patienter i kö för granskning447
387381365333285
Antal som köat i mer än 6 mån0
00000

Tillgången till vård inom den specialiserade sjukvården

Inom den specialiserade sjukvården verkställs vårdgarantin inom alla specialområden. I vårdkön finns ingen patient som väntat längre än 6 månader.
(Lag om specialiserad sjukvård 31 §: Inom specialiserad sjukvård ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor efter att remissen anlänt. Vård som anses vara behövlig men icke-brådskande ska inledas senast 6 månader efter att vårdbehovet bedömts.)

VÅRDGARANTI:

Lagstiftningen om tryggande av tillgången till vård trädde i kraft 1.3.2005.
Kommuninvånaren ska få
  • omedelbar kontakt med hälsocentralen under tjänstetid,
  • en av en inom hälso- och sjukvården yrkesutbildad person (skötare eller läkare) gjord bedömning av vårdbehovet senast den 3:e vardagen från det att patienten tagit kontakt,
  • icke-brådskande vård senast inom 3 månader,
  • icke-brådskande munhälsovård senast inom 6 månader
Inom den specialiserade sjukvården ska vårdbehovet bedömas senast 3 veckor efter att remissen anlänt. Icke-brådskande vård som bedömts behövlig ska inledas senast efter 6 månader, inom mentalvårdstjänster för barn och unga senast inom 3 månader.