rss Social- och hälsovården informerar

10.10.2018 16:24

Staden ersätter invånare som fyllt 70 år högst 10 euro/år för halkskydd

Social- och hälsovårdsutskottet beslutade 13.2.2018 med anledning av en fullmäktigemotion som inlämnats våren 2017 att invånare som fyllt 70 år ersätts högst 10 euro/person/år för halkskydd för skorna.

Det är fråga om ett experiment; eventuell fortsättning avgörs hösten 2019.

Var och en skaffar halkskydden själv och kan ansöka om ersättning genom att lämna in kvittot till servicehandledningspunkten (bredvid matsalen/restaurangen) på servicecentret Villa Breda, Bredavägen 16. Ta med legitimation. Maximibeloppet som ersätts är 10 euro eller priset enligt kvittot, om det är under 10 euro.

Protokollet för social- och hälsovårdsutskottets sammanträde 13.2.2018 kan läsas på stadens webbplats.


Tillbaka till rubrikerna