rss Social- och hälsovården informerar

07.11.2018

Reparation av stadshusets bakdörr stör influensavaccineringen

Höstens influensavaccinering på stadshuset äger rum ons 7.11, tor 8.11, ons 14.11, tor 15.11, ons 21.11 samt tor 22.11. P.g.a. beklagliga överlappningar görs samtidigt renoveringar i stadshuset, vilket orsakar bullerstörningar för dem som besöker huset. 

Renoveringen av bakdörren sker för att förbättra tillgängligheten. Bakdörrens tröskel görs lägre för att man lättare ska kunna komma in med rullstol. Arbetena behöver göras innan vintern och reparationen blir klar inom två veckor. Nästa vecka görs arbeten utanför bakdörren och då kommer man inte alls in via den. 

Klienter som inte kan använda stadshuset huvudingång och trappor får vaccinet på hälsocentralen (Stationsvägen 19):

  • tisdagar kl. 9-10 (fr. 13.11)
  • fredagar kl. 8-10 (fr. 16.11)


Staden beklagar olägenheten renoveringen orsakar.Tillbaka till rubrikerna