rss Social- och hälsovården informerar

09.08.2018 15:56

Laboratorietjänster i Grankulla

Vänligen beakta att HUSLAB-enheten i Grankulla gör undersökningar (laboratorie- och EKG- samt spirometriundersökningar) endast på remiss av läkare inom den offentliga hälso- och sjukvården eller av hälsostationens sjukskötare (t.ex. hälsoundersökningar).

Om du har fått remiss av en privatläkare, kan du söka dig till laboratoriet på hälsostationen i Hagalund eller Iso Omena. Undersökningarna är avgiftsbelagda, men prisnivån är lägre än på privata laboratorier.

Svaren får du alltid på det sätt som du kommit överens om med din läkare, t.ex. per telefon eller vi tjänsten Mina Kanta-sidor. På detta sätt säkerställer vi patientsäkerheten också i undantagssituationer.


Tillbaka till rubrikerna