Kundens rättigheter

Patientombudsman


Den som upplever sig ha blivit fel behandlad eller bemött som klient hos socialvården eller hälso- och sjukvården kan vända sig till patientombudsmannen eller socialombudsmannen.

Patientombudsmannen ger patienten råd i hur ärendet kan utredas på vårdplatsen. Patientombudsmannen ger också vid behov råd och hjälp i att skriva en anmärkning, ett klagomål eller en patientskadeanmälan. Patientombudsmannen tar inte ställning till de medicinska vårdbesluten. Ombudsmannen tar inte heller ställning till om fel eller försummelse förekommit i patientens vård.

Patientombudsmannens och socialombudsmannens tjänster är avgiftsfria.


Socialombudsmannen

  • ger råd i frågor som gäller tillämpningen av lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
  • bistår klienten ifall han/hon vill framställa en anmärkning med anledning av hur han/hon bemötts i samband med erhållandet av socialvård
  • informerar om klientens rättigheter
  • arbetar för att främja klientens rättigheter
  • följer med hur klienternas rättigheter och ställning utvecklas i kommunen.