rss Social- och hälsovården informerar

05.11.2018 11:09

Höstens influensavaccination

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att följande personer vaccineras avgiftsfritt mot säsongsinfluensa under loppet av hösten 2018:

1. 65 år fyllda personer (födda 1953 eller före) oberoende av hälsotillstånd
2. Gravida kvinnor
3. Alla barn i åldern 6 mån-6 år
4. Personer i åldern 6 månader - 64 år som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller vård5. Personal och studerande inom hälso-och socialvården  samt personal och studerande inom läkemedelsförsörjningen
6. Män som inleder sin värnplikt i januari 2019 samt kvinnor som påbörjar sin frivilliga militärtjänstgöring
7. Närstående till personer som löper risk att insjukna i allvarlig influensa

Gravida kvinnor vaccineras på mödrarådgivningen. Hälsovårdaren svarar för vaccinationen och ger tilläggsuppgifter per telefon (09-8789 1344 kl. 12-13).

Barn under skolåldern vaccineras på barnrådgivningen. Den egna hälsovårdaren svarar för vaccinationen och ger tilläggsuppgifter per telefon (09-8789 1341, 09-8789 1342 eller 09-8789 1343 kl. 12-13.

Vårdnadshavare till de skolelever som hör till riskgrupperna ombedes kontakta den egna skolhälsovårdaren.

Vid akut infektion bör vaccinering undvikas!

Influensavaccinering är sannolikt till nytta även för andra riskgrupper. Dessa vacciner, som faller utanför det allmänna vaccinationsprogrammet, är avgiftsbelagda och vaccinet införskaffas med läkarrecept.

Vaccinationerna ges åt de vuxna riskgrupperna och 65 år fyllda personer på Grankulla stadshus under följande dagar för dem som använder Grankullas hälsotjänster:

Ons 7.11  kl: 9-11, 12.30-15 To 8.11 kl: 9-11, 12.30-15

Ons 14.11 kl: 9-11, 12.30-15 To 15.11 kl: 9-11, 12.30-15

Ons 21.11 kl: 9-11, 12.30-15 To 22.11 kl: 9-11, 12.30-15

Kom ihåg FPA-kortet!

Obs! Svårt allergiska personer ombeds reservera tid för influensavaccinering till hälsostationen, tel. 09-8789 1300. Vaccinationsdagen är 27.11. Hälsovårdare Susanna Björklund ger vid behov tilläggsuppgifter fredagar klockan 12-13, tel. 09-8789 1332.


Tillbaka till rubrikerna