rss Social- och hälsovården informerar

02.11.2018 14:02

Hjärtskötaren samt diabetes- och astmaskötarens flytt till Villa Breda har skjutits upp

OBS! Avvikande från tidigare information kommer diabetes- och astmaskötaren Ilse Ekberg och hjärtskötaren Merja Hugg (hjärt- och INR-patienter samt hörselundersökningar) att fortsättningsvis ha sin mottagning på Villa Apollo (Brandkårsvägen 7) åtminstone in på början av år 2019.

Vi kommer att snarast möjligt informera om tidtabellen för flyttningen av mottagningarna till Villa Breda på vår webbplats.

Vi beklagar förändringen.


Tillbaka till rubrikerna