rss Social- och hälsovården informerar

10.10.2018 16:54

Hjärtskötaren och diabetes- och astmaskötaren tar emot på Villa Breda fr.o.m. 12.11

Diabetes- och astmaskötaren Ilse Ekberg och hjärtskötaren Merja Hugg (hjärt- och INR-klienter samt hörselundersökningar) tar emot på servicecentret Villa Breda (Bredavägen 16) fr.o.m. 12.11.

Obs! Inga mottagnings- eller telefontider 8-9.11.


Tillbaka till rubrikerna