rss Social- och hälsovården informerar

20.06.2018 13:20

Håll vaccinationsskyddet mot stelkramp i kraft

Var och en ska ha ett giltigt vaccinationsskydd mot stelkramp, dvs. tetanusvaccinationen i kraft. Vaccination ger ett bra skydd mot stelkramp.

I Finland ingår vaccinet mot stelkramp i det nationella vaccinationsprogrammet. Vaccinet fås gratis på hälsocentralen.

I samband med smutsiga sår är det viktigt att alltid kontrollera att vaccinationsskyddet är i kraft. Den grundvaccinationsserie som fås som barn ska förstärkas med 10 års mellanrum.

Stelkramp orsakas av nervgiftet från en tetanusbakterie som kommit in i ett sår. Tetanus är en vanlig bakterie i jordmånen och den trivs som sporer så gott som på alla ytor. Tetanusbakterien förökar sig i syrefri miljö, och därför smittar stelkramp mest sannolikt via djupa sticksår (t.ex. stick av rosentagg, djurbett), dit syret i luften inte når. Även ett litet stick kan sprida smittan, och därför behöver alla människor vaccineras.

Innan vaccinationerna inleddes var stelkramp en vanlig, livshotande sjukdom. Även en liten mängd gift förlamar nervfunktionen i musklerna. Långt framskriden tetanus leder till andningsdepression.

Stelkramp behandlas alltid på sjukhus. Tack vare intensivvård är behandlingsprognosen dock god.

Källa: THL

Tillbaka till rubrikerna