rss Social- och hälsovården informerar

08.10.2018

Grankulla med i Institutets för hälsa och välfärd FinSote-datainsamling

Grankulla deltar i THL:s FinSote-undersökning hösten 2018. Undersökningen gäller befolkningens hälsa och välfärd, deras erfarenheter av social- och hälsovårdstjänster samt valfriheten. Enkäten skickas till slumpmässigt utvalda personer som fyllt 20 år. Personuppgifterna fås från Befolkningsregistercentralen. Vi hoppas att de Grankullabor som fått enkäten svarar på den, för då kan vi utveckla våra tjänster så att de bättre motsvarar invånarnas behov.

Mer information (på finska) om undersökningen finns på THL:s webbplats. 

Tillbaka till rubrikerna