rss Social- och hälsovården informerar

30.10.2018 10:16

Försök med kvällsmottagning på hälsostationen

Vid Grankulla hälsocentral införs kvällsmottagning med läkare och sjukskötare onsdagar kl. 15.30–18.00 fr.o.m. 14.11.2018.

Under hösten 2018 har köerna till läkare för icke-brådskande vård blivit längre. Detta beror på dels ökat antal klienter, dels tillfälliga förändringar i beläggningsgraden för läkartjänsterna.

Genom att tillhandahålla kvällstider vill vi förbättra tillgången på icke-brådskande vård och erbjuda en möjlighet att besöka den egna hälsostationen även efter tjänstetiden. Kvällsmottagningstiderna är i första hand avsedda för dem som förvärvsarbetar samt barnfamiljer.

På kvällsmottagningen tar vi endast hand om klienter som bokat tid och inte har brådskande vårdbehov. Det handlar om t.ex. kontrollbesök vid kroniska sjukdomar, justeringar av medicinering samt besvär som inte kräver åtgärdsberedskap eller omedelbara fortsatta undersökningar t.ex. på laboratoriet. På skötarens kvällsmottagning är det möjligt att göra mindre åtgärder (injektioner, borttagning av stygn, öronspolning) som inte kräver omedelbara fortsatta åtgärder eller läkarbesök.

Mottagningen för brådskande fall fungerar även i fortsättningen på hälsostationen mån–fre kl. 8.00–16.00 (efter 15.30 bara akuta fall); övriga tider hänvisas patienterna till HNS-sjukhusens samjourmottagningar.

Hälsocentralens patientexpedition och tidsbokning per telefon är alltjämt öppna mån–fre kl. 8.00–16.00.

Tillbaka till rubrikerna