rss Social- och hälsovården informerar

27.06.2018 17:45

Färdtjänsten enligt lagen om stöd och service på grund av handikapp och enligt socialvårdslagen beställs fortsättnigsvis från 1.7 av Lähitaxi

Lagen om transportservice, som träder i kraft 1.7.2018, påverkar tillsvidare inte Grankulla stads färdtjänstkunders service. Färdtjänsten producerar fortfarande av Lähitaxi (Närtaxi).

Staden bereder anskaffning av färdtjänsten gemensamt med Västra Nylands kommuner. Tidtabell för anskaffning specifiseras hösten 2018.

 


Tillbaka till rubrikerna