Byte av hälsocentral

En person får välja den hälsostation där han eller hon får primärvårdstjänster. Personen kan genom en skriftlig anmälan byta hälsostation med högst ett års mellanrum.

Man kan vara klient hos endast en hälsostation åt gången. Om en person vistas utanför sin hemkommun under en längre tid, till exempel vid sommarstugan, kan han eller hon enligt sin vårdplan också utnyttja primärvårdstjänster vid en hälsostation i sin tillfälliga hemkommun.

Byte av hälsostation ska meddelas till såväl den nya som den gamla hälsostationen i god tid, minst tre veckor före besöket.

Patienten har möjlighet att välja hälsostation och enhet för specialiserad sjukvård bland alla offentliga hälsostationer och sjukhus i Finland.

Val av hälsocentral (pdf) (205 KB)