Avgifter

Klientavgifter för social- och hälsovården 2018

  • För de tre första läkarbesöken under kalenderåret tar hälsocentralen ut en avgift på 20,60 euro/besök. Efter det är besöken gratis till slutet av året. Besöksavgift tas inte ut av personer under 18 år och inte heller av frontveteraner.
  • Räkningen postas automatiskt hem, eller alternativt kan man få den i handen på mottagningen efter besöket. Det går inte längre att betala kontant eller med bankkort. 
  • Även besök hos sjukskötare är gratis för frontveteraner.
  • Närståendevårdare och långtidsarbetslösa har rätt till avgiftsfria hälsoundersökningar. 
  • En avgift på 50,80 euro tas ut av personer över 15 år för besök som patienten själv bokat hos hälsocentralläkare eller för undersökning och vård av mun och tänder, om besökstiden blivit oanvänd utan godtagbart skäl och inte avbokats.