Valikko

Social- och hälsovårdstjänster


Social- och hälsovården i Grankulla ansvarar för hälsotjänsterna, äldreomsorgen och rehabiliteringstjänsterna samt välfärdstjänster och socialt stöd. Servicen för barnfamiljer och familjearbetet är sektorsövergripande tjänster, som utöver aktörer inom social- och hälsovården även innefattar tjänster och expertis inom småbarnsfostran.

Läs mer om våra tjänster i vår broschyr:
esitekuvake