Social- och hälsovårdstjänster

Social- och hälsovårdssektorn i Grankulla ansvarar för hälsotjänsterna, mun- och tandvården, mental- och missbrukarvården, tjänster för unga, äldreomsorgen, socialarbetet och utkomststödet samt tjänster för pesoner med funktionsnedsättning. Under Egenvård och blanketter hittar du information om e-tjänster som hjälper dig att sköta om dig själv samt bedöma din hälsa och dina sjukdomsrisker.

Servicen för barnfamiljer är en sektorsövergripande tjänst, som utöver aktörer inom social- och hälsovården även innefattar tjänster och expertis inom småbarnspedagogiken.

esitekuvake
Broschyr om stadens social- och hälsovårdstjänster