Kottarna är en grupp med 12 barn i åldern 0-2. Gruppen består av en lärare och två barnskötare inom småbarnspedagogik.

Våra grupputrymmen är stora och vi har egen gård med egen ingång.

Vi jobbar efter metoden barncentrerad dagisstart vilket omfattar mjuklandning, hembesök och egenvårdarssystem, vi vill att dagisstarten är trygg för hela familjen.

På kottarna är vårt arbetssätt barncentrerat och vi jobbar mycket kring barnens intressen och önskemål. Vi har dagligen olika verksamheter som består av olika delområden som t.ex. musik, konst, sagor, rörelse, språkutveckling. På kottarna värdesätter vi lekens betydelse och därför jobbar vi mycket med att stöda barnens lek och fantasi.

Vi är ute i alla väder och lär barn att röra sig i olika väder och årstider. Vi bekantar oss också med vår närmiljö.

7:00 dagiset öppnar

8:00 Frukost

8:30-9:30 Lek och verksamhet

9:45 Saga och grönsaksamling

10-11 Utevistelse

11-11:30 Samling

11:30 Lunch

12-14 Vila

14:00 Mellanmål

15-17 Utevistelse

17:00 Dagiset stängs

Kottarnas lego
Konst