Ekorrarna är mellangrupen på Grankotten. I gruppen jobbar två lärare inom småbarnspedagogik. Vi har även en resursbarnskötare stationerad i vår grupp.

I ekorrarnas grupp uppmuntrar vi barnen till att uttrycka sig, ha ett kreativt sinne, ta hand om varandra, att alla får leka med alla och ha roligt tillsammans.

Vi tycker det är viktigt att se och höra alla barn. Vi talar och diskuterar mycket tillsammans och barnen ska få känna att just hen är viktig för oss. Att lära känna barnet betyder att vi lyssnar också lyssnar på föräldrarna som känner barnet bäst

Alla barns lika värde är väldigt viktigt för oss därför har vi kompissamlingar regelbundet. Kompissamlingarna bygger på Kompisböckerna.

Vi leker enligt lekstationsmodellen, dvs barnen delas in parvis på olika lekstationer på morgonen efter frukost. Barnen får på det här viset leka med olika saker och olika barn alla dagar. Detta motverkar utanförskap och uppmuntrar lek med olika kompisar och olika lekar.

Barn mår bra av att röra på sig mycket därför är vi oberoende av väder ute två ggr per dag.

Dessutom går vi till skogen en gång i vecka höst och vår.

Exempel på lekstationer