Barrens grupp består av barn i åldern 5 år. Personalen består av en lärare inom småbarnspedagogik och en barnskötare.

Barren är en aktiv barngrupp med mångsidig verksamhet enligt årstiden. På vintern är det skidning, skrinning och utfärder till pulkabacken.

Vi betonar vikten av att få gruppen att trivas tillsammans. Alla ska bli sedda, hörda och accepterade som den fina person hen är. Leken är viktig och barnen lär sig genom leken. Vi har också bordsbundna uppgifter där vi övar koncentration, lyssna på instruktioner och slutföra en uppgift. Vi samarbetar med stadens simlärare, Granhultsskolan, stadens bibliotek.

Vi är mycket ute i alla sorters väder och gör skogsutfärder veckovis från april till senhösten. Under sommarmånaderna gör vi utflykter och promenader till utesimbassängen, biblioteket och olika parker.

Till verksamheten hör även ledda rörelsestunder och planerad konstuppfostran varje vecka. Vi övar på olika färdigheter och det är viktigt för oss att skapa en positiv gruppanda. I grupp får barnen öva på sociala färdigheter och lära sig ta hänsyn och visa respekt för varandra. Vi är måna om att tiden på daghemmet ska kännas rolig, spännande och lärorik och att alla barn och vuxna ska trivas med varandra.

Vi gör utflykter till skogen varje vecka
Barren vintersportar