Tillbaka till aktuellt
14.3.2023 | Småbarnspedagogik och utbildning

Är du hemma med ditt barn och känns det som att hen saknar åldersenligt sällskap nu och då?

Då är Kastanje-klubben det rätta stället för ditt barn!

Från och med augusti 2023 ordnar den öppna småbarnspedagogiken i Grankulla
småbarnspedagogik för barn som vårdas hemma. Samtidigt erbjuder den stöd i
vardagen för vårdnadshavare som vårdar sina barn hemma.

Avgift för klubben är 50 €/månad och klubben påverkar inte hemvårdsstödet du får.

Klubben samlas 3 gånger i veckan kl. 9.00–12.00 och ditt barn får ha en egen liten
matsäck med sig.

Verksamheten är möjligen tvåspråkig, om vi har både svenskspråkiga och
finskspråkiga barn som deltar. I klubben blir barnet bekant med andra barn och får nya vänner, lär sig att fungera i grupp och får delta i en mångsidig verksamhet. För verksamheten ansvarar en lärare inom småbarnspedagogik samt en barnskötare. Du får gärna komma med och bekanta dig med klubben då ditt barn börjar där.

För att vi kan ordna klubben behöver vi tillräckligt många anmälningar.

Anmäl ditt barn nu till höstens klubb för att försäkra dig om att hen får en plats där,
senast den 1.5.2023.
Vi tar emot bindande anmälningar via den elektroniska
blanketten som finns på Grankullas hemsida.
Elektronisk ansökan till småbarnspedagogik och förskoleundervisning, servicesedelansökan – Anmälan klubb.

Vi ses i augusti i Kastanje-klubben! 😊

I samma byggnad som den öppna familjeverksamheten.
Thurmansallén 1
02700 Grankulla

Har du frågor kan du kontakta:

Camilla Hilden-Pinola

Servicehandledare inom småbarnspedagogiken
Organisation
Småbarnsfostran