Tillbaka till aktuellt
17.5.2024 | Kommunteknik

Staden förnyar belysningsnätet och gräver ner kablarna på sandrakan vid Kasaberget, som börjar mellan Kasabergsvägen 16–18, och kvartersplanen, som leder till Kasabergets lekpark. Belysningen kommer att vara avstängd på grund av arbetet.

Då grävarbetena börjar under vecka 21, kommer vägen att vara avstängd för gång- och cykeltrafik i cirka fyra dagar.

Vi beklagar eventuella störningar.