Tillbaka till aktuellt
6.10.2021 | Invånarinitiativ

Inlämnad: 6.10.2021
Diarienummer: 936/00.02.10.01/2021
Beredare: Camilla Söderström, förvaltningsdirektör
Status: Stadsstyrelsens beslut 8.11.2021 § 239 (på finska)
Uppdaterad: 16.11.2021

Esitän täten, että Kauniaisten kaupunki juhlistaa kansainvälistä vammaisten päivää liputtamalla kaupungintalolla vuosittain vammaisten päivänä, 3. joulukuuta, näkyvästi huomioimalla toiminnassaan kaikkien ihmisten yhtäläistä tasa-arvoa sekä osallisuutta yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä.

YK:n yleiskokous julisti vuonna 1992 kolmannen joulukuuta kansainväliseksi vammaisten päiväksi.

YK:n yleissopimus vammaisten ihmisten oikeuksista hyväksyttiin vuonna 2006.
Suomessa sopimus astui voimaan 2016.

Kauniaisissa toimii Vammaisneuvosto ja kaupunki tukee muutoinkin näyttävästi yhdenvertaisuutta sekä ehkäisee syrjintää.

Kauniaisten Vammaisneuvosto on 22.9.2021 pitämässään kokouksessa ilmoittanut yksimielisesti neuvoston tuen tälle aloitteelleni.