Tillbaka till aktuellt
7.6.2024 | Allmän kungörelse

Stadsfullmäktige sammanträder i stadshuset, adress Grankullavägen 10, Grankulla, måndagen den 17 juni 2024 kl. 19.00.

Det justerade protokollet från sammanträdet tillkännages genom publicering på stadens webbplats måndagen den 24 juni 2024.

Föredragningslista

Grankulla 7.6.2024 Fullmäktiges ordförande