Tillbaka till aktuellt
12.1.2022

Grankulla är en liten och trevlig villastad som omges av Esbo. Här är avstånden korta och många av invånarna kallar sin hemstad för en by. Samhörigheten är stark och undersökningar visar att Grankullaborna är mycket nöjda med sin boendemiljö. Grankulla har 10 000 invånare och en levande tvåspråkighet.

Grankulla stad söker två hälsocentralläkare för ordinarie tjänster inom social- och hälsovården, med hälsocentralen som tjänstgöringsställe (Stationsvägen 19). Den ena tjänsten är ny och har inrättats till följd av de ökade arbetsuppgifterna under coronapandemin och det ökande antalet klienter som byter till Grankulla hälsocentral. Läkarna har ingen jourplikt, men om de vill går det att delta i HNS samjour. Beredskap finns att ordna särskild och specialiseringsutbildning inom allmänmedicin.

Arbetet sker främst i team inom den öppna vården, där läkarna är ansvariga för medicinsk vård av akut eller kroniskt sjuka patienter. Patienterna behandlas på fysiska mottagningar, mottagningar på distans samt via elektroniska kontaktkanaler, enligt patienternas behov. Förutom dina kolleger har du möjlighet att konsultera också de andra sakkunniga i teamet, inklusive fysioterapeut och psykiatrisk sjukskötare. Samarbetet med stadens övriga aktörer och privata serviceproducenter är nära och mångsidigt. Om du vill kan du delta i utvecklingsarbetet. Det är möjligt att till en del fokusera arbetsuppgifterna för att till exempel omfatta förebyggande hälsovård eller arbete inom äldreomsorgen.

Vi erbjuder ett intressant och mångsidigt arbete och en trevlig arbetsgemenskap i vårt sakkunniga team på tjugo anställda. Åtta av befattningarna är läkartjänster och den nya befattningen som nu tillsätts. Vi har specialister inom allmänmedicin, geriatri och pediatri. Två av våra läkare har kompetens som utbildarläkare inom allmänmedicin.

Du får också personalbiljettförmån samt kultur-, motions- och välmåendeförmån (ePassi)

Behörighetsvillkoret är examen för legitimerad läkare i Finland. Vi uppskattar erfarenhet av arbete som hälsocentralläkare.

Krav på språkkunskap: Goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken.

Arbetstid och lön enligt det kommunala avtalet för läkare (LÄKTA), legitimerad läkare och lönen är minst 5 521 € / mån. + åtgärdsarvoden.  Prövotiden är sex månader.

Mer information fås av ledande överläkare Pia Höglund eller social- och hälsovårdsdirektör Ulla Tikkanen, e-post fornamn.efternamn@grankulla.fi.

Arbetet börjar 17.2.2022 eller enligt överenskommelse. Ansökningstiden går ut 31.1.2022.

Ansökan lämnas via vår webbtjänst.

Staden som arbetsgivare stöder jämställdhet och likabehandling.

Grankulla är en rökfri arbetsplats.