Tillbaka till aktuellt
24.9.2021

Grankulla är en liten och trevlig villastad som omges av Esbo. Här är avstånden korta och många av invånarna kallar sin hemstad för en by. Samhörigheten är stark och undersökningar visar att Grankullaborna är mycket nöjda med sin boendemiljö. Grankulla har 10 000 invånare och en levande tvåspråkighet.                                           

Vi söker en psykolog till Grankulla stads hälso- och sjukvård för tiden 11.10.2021-31.8.2022. Arbetet utförs vid Grankulla stads familjerådgivning (50 %) och barnrådgivning (50 %). I första hand söker vi en psykolog att sköta befattningen på heltid, men befattningen kan också skötas av två psykologer på deltid så att den ena arbetar deltid vid familjerådgivningen och den andra vid barnrådgivningen. Både familjerådgivningen och barnrådgivningen finns på Grankulla stads hälsostation och rådgivningarna har en fungerande modell för nära samarbete.

De främsta uppgifterna vid familjerådgivningen är stödsamtal och psykologiska test för barn och ungdomar under 18 år, stöd för föräldrarna och nätverksarbete.

De främsta uppgifterna vid barnrådgivningen är psykologiska test för barn under förskoleåldern, stöd för blivande föräldrar, stöd för tidig interaktion mellan föräldrar och barn samt nätverksarbete.

Möjlighet finns till individuell arbetshandledning. På familjerådgivningen finns en konsulterande barnpsykiater, som också barnrådgivningens psykolog har möjlighet att vid behov konsultera.

Krav på språkkunskap: goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken.

Behörighetskrav: legitimerad psykolog.

Lön enligt SH-avtalet.

Vi erbjuder:

  • Personalbiljettförmån samt kultur-, motions- och välmåendeförmån (ePassi)
  • Staden som arbetsgivare stöder jämställdhet och likabehandling. Grankulla är en rökfri arbetsplats

Förfrågningar: familjerådgivare Lillemor Gustafsson, lillemor.gustafsson@grankulla.fi, tfn 050 411 6451.

Ansök senast 8.10.2021

Fyll i ansökan på webben senast 8.10.2021. Ansökan kan lämnas per post under adress Grankulla stad, registraturen, PB 52, 02701 Grankulla.

Den elektroniska ansökningsblankettens www-adress:
https://response.questback.com/kauniaistenkaupunki/l86atmnknc