Tillbaka till aktuellt
13.1.2022

Har du tänkt på möjligheten att jobba med äldre människor? Eller kanske du redan har lång erfarenhet som proffs inom äldreomsorgen? Eller också håller du på att slutföra dina studier och söker din plats i arbetslivet?

Vi kan erbjuda vikariat av olika längd som närvårdare på boendeenheten på Villa Breda, och du kan välja enligt din livssituation. Vi har flexibla arbetstider och det finns också möjlighet till deltid. Inom boendeenheten tillämpas en modell för teamarbete, dvs. vi vårdar klienterna som ett team och vårt mål är att de boende ska ha ett gott och meningsfullt liv varje dag. Vi ger dig en introduktion i ditt nya arbete.

Du kan vara den vi söker om du är målmedveten och positiv, och om du har samarbetsförmåga och närvårdarexamen eller studerar inom branschen, om du vill jobba med seniorer och är intresserad av att lära dig nya färdigheter.

Grankulla är en liten stad där allting finns inom räckhåll. Villa Breda ligger invid bra kollektivtrafikförbindelser.

Befattningen besätts fr.o.m. 17.1.2022 eller enligt överenskommelse.

Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, trevliga arbetskamrater och möjlighet att delta i att utveckla den bästa möjliga vården och omsorgen för äldre människor.

Närvårdarna har skiftarbete i tre skift. På anställningen tillämpas villkoren i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). Arbetet är periodarbete.

Behörighetsvillkor är närvårdarexamen eller annan lämplig examen inom social- och hälsovårdsbranschen (lag 272/2005) samt att du som är utexaminerad närvårdare är registrerad i Valviras centralregister över yrkesutbildade personer. Arbetet förutsätter vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Arbetet förutsätter att provet i läkemedelsbehandling som webbutbildning (LOVe) har avlagts och är i kraft eller att det avläggs under prövotiden.

En prövotid tillämpas som beror på arbetsförhållandets längd (som mest hälften av arbetsförhållandets längd), dock högst 4 månader. Den uppgiftsrelaterade lönen är 2280,80 euro/månad.

Grankulla stads anställda har tillgång till lunchförmån, motions- och kultursedel samt personalbiljettförmån. Det finns också möjlighet att skaffa tjänstecykel.

Grankulla är en rökfri arbetsplats.

Staden som arbetsgivare stöder jämställdhet och likabehandling.

Ytterligare information ges av
förmannen för vårdenheten, Lea Pyykkönen, tfn 050 466 0528
ansvariga sjukskötaren Niina Laine, tfn 040 651 2715, fornamn.efternamn@grankulla.fi

Ansökan lämnas via vår webbtjänst.

Ansökningstiden går ut 30.1.2022.