Tillbaka till aktuellt
22.11.2021

Välkommen med i vårt team! Vi söker en närvårdare (befattningsnummer 357014) för ordinarie anställning inom hemvården i Grankulla från och med 1.1.2022.

Vill du arbeta inom hemvården där listorna planeras så att de anställda inte behöver springa och så att ordentliga matpauser är möjliga? Om du svarade ja – välkommen till Grankulla! Vi bemöter och tar hand om våra klienter utan brådska och de anställdas arbetsinsatser uppskattas. Hemvården har ca 100 klienter, och vi har två team med sammanlagt 18 närvårdare och fyra sjukskötare. Utöver det stöttas du också av chefen för hemvården. Grankulla ligger mitt i Esbo och är bara sex kvadratkilometer i storlek. Det är enkelt att ta sig till Grankulla, oberoende om du reser med kollektivtrafik, bil eller rentav cykel. Staden som arbetsgivare stöder jämställdhet och likabehandling.

Våra skötare säger att det bästa med jobbet inom hemvården är våra underbara klienter! Många av klienterna har svenska som modersmål. Du behöver kunskaper i både finska och svenska. Arbetet är också intressant för att det är mångsidigt.

Grankulla stads hemvård använder patient- och klientdatasystemet Apotti. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av Apotti, vi ger dig utbildning och under arbetet får du stöd i att använda systemet både av våra Apotti-stödpersoner och av din närmaste chef.

Arbetet består av närvårdaruppgifter i hemvården: planering, genomförande och utvärdering av vården för våra klienter. Arbetssättet stöder klienternas funktionsförmåga och främjar rehabiliteringen. Vi tillämpar en egenvårdarmodell. Arbetet inom hemvården är ansvarsfullt och omfattar även administrering av läkemedel. Närvårdaren arbetar i två skift, också under veckoslut. Hemvårdens kontor finns i nya lokaler i Villa Breda.

Behörighetskravet är närvårdarexamen eller en tidigare motsvarande examen. Språkkunskapskravet är goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena och minst nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket. Körkort är önskvärt men inte obligatoriskt. Som fördel räknas erfarenhet av arbetet som egenvårdare, arbete inom äldreomsorgen och/eller hemvården, samt en inriktning på sjukvård och omsorg, äldreomsorg eller rehabilitering. Vi ger introduktion till arbetet och utöver din närmaste chef får du stöd av hela hemvårdsteamet. Tveka inte att skicka din ansökan till oss även om du ännu inte har hunnit få erfarenhet av arbetet som närvårdare. Det viktigaste är att du har rätt attityd, är intresserad av arbetet och av att utveckla dina färdigheter.

Arbetet förutsätter vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Grankulla är en rökfri arbetsplats. På tjänsten tillämpas en prövotid på fyra månader. Den som väljs till befattningen ska före tillträde uppvisa ett godtagbart intyg från stadens företagshälsovård över sitt hälsotillstånd. 

På anställningen tillämpas villkoren i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). Den uppgiftsrelaterade lönen är 2288,80 euro/månad. Den som väljs ska uppvisa betyg på att hen uppfyller de formella kraven på kompetens och betyget kontrolleras under intervjun. Arbetstiden är 114 h 45 min/3 vecka.

Ansökningstiden går ut 12.12.2021 och vi intervjuar redan under ansökningstiden.

Ansökan lämnas på vårt webbformulär. Mer information om arbetet ges av chefen för hemvården Jonna Hedström, tfn 050 500 4137 eller jonna.hedstrom@grankulla.fi.

Se hemvårdens rekryteringsvideo i YouTube.

Grankulla stads anställda har tillgång till lunchförmån, motions- och kultursedel samt personalbiljettförmån. Det finns också möjlighet att skaffa tjänstecykel.