Tillbaka till aktuellt
19.7.2021

Kauniaisten suomenkielinen perusopetus tarjoaa yhtenäistä perusopetusta vuosiluokilla 1-9. Haemme luokanopettajaa Mäntymäen kouluun (1-6 luokat) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 9.8.2021–4.6.2022.

Tehtävään valittavalta edellytämme vankkaa pedagogista osaamista, kokemusta arvioinnin monipuolisesta toteuttamisesta sekä kykyä yhdessä tekemiseen. Odotamme innostunutta otetta oppilaiden hyvinvoinnin tukemisessa sekä kokemusta koulun kehittämistyöstä. Eduksi luetaan kyky ja taito opettaa kaikkia perusopetuksessa opetettavia aineita.

Tehtävään valittavalla tulee olla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (98/1998) mukainen kelpoisuus. Lisäksi edellytämme suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa. Tarvittavat kelpoisuuden osoittavat todistukset tarkistetaan haastattelussa.
Tehtävään valittavan on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Virkasuhteessa noudatetaan viiden kuukauden koeaikaa.

Katso lisää www.mantymaki.fi
Kauniainen on savuton työnantaja.

Kauniaisten yhtenäisessä perusopetuksessa annetaan laadukasta perusopetusta vuosiluokille 1-9 kahdessa toisiaan lähellä olevassa opetuspisteessä, Mäntymäen koulussa (luokat 1-6) ja Kasavuoren koulussa (luokat 7-9).

Koulut sijaitsevat Kauniaisten puutarhakaupungissa hyvien liikenneyhteyksien varrella. Mäntymäen koulussa on n. 450 oppilasta ja 31 opettajaa ja yhdeksän koulunkäynnin ohjaajaa sekä nuoriso-ohjaaja. Kasavuoren koulussa on n. 350 oppilasta ja 38 opettajaa sekä koulunkäynninohjaaja ja koulunuorisotyöntekijä. Hyödynnämme ajanmukaisia oppimisvälineitä ja -ympäristöjä. Oppimista ja kasvua tukevat kummassakin opetuspisteessä päivittäin koulukuraattori, koulupsykologi ja kouluterveydenhoitaja.

Kouluissamme on positiivinen, innostunut työyhteisö ja iloinen ilmapiiri. Toimimme jaetun johtajuuden periaatteiden mukaisesti. Yhteissuunnittelu ja tiimityöskentely ovat osa yhteisöllistä toimintakulttuuriamme. Tuemme monipuolista oppilaiden osallisuuden kulttuuria. Kokonaisvaltainen hyvinvointi on tärkeässä roolissa oppimisen ja kasvun polkua. Tavoitteenamme on, että oppilas saa tiedot ja taidot onnistuakseen elämässään ja kokee oppimisen iloa vuorovaikutuksessa muiden kanssa sekä tunnistaa vahvuuksiaan ja suhtautuu myönteisesti tulevaisuuteen.

Yhteystiedot
Lisätietoja tehtävistä antaa
Mäntymäen koulun virka-apulaisrehtori
Jarmo Ranta, jarmo.ranta(at)kauniainen.fi

tai perusopetuksen rehtori
Sami Suomela, sami.suomela(at)kauniainen.fi

Palkkaus
OVTES

Työ alkaa
09.08.2021

Työaika
Kokoaikatyö

Työn kesto
6 – 12 kk, 9.8.2021 – 4.6.2022

Haku päättyy 01.08.2021 klo 23:59

Jätä hakemus sähköisellä lomakkeella viimeistään 1.8.2021.

Hakulomakkeen WWW-osoite
www.response.questback.com/kauniaistenkaupunki/fayepjiubf

Julkaistu 19.7.2021