Tillbaka till aktuellt
16.7.2021

Välkommen med i vårt team!

Grankulla stad söker en arbetsplanerare för hemvården för en visstidsanställning, fram till 31.12.2021.
 
Vill du arbeta inom hemvården där du kan planera arbetsturer så att de anställda inte behöver springa och så att ordentliga matpauser är möjliga? Om du svarade ja – välkommen till Grankulla! Vi bemöter och tar hand om klienter utan brådska och de anställdas arbetsinsatser uppskattas. Hemvården har ca 100 klienter, och vi har två team med sammanlagt 18 närvårdare och fyra sjukskötare. Utöver det stöttas du också av chefen för hemvården. Grankulla ligger mitt i Esbo och är bara sex kvadratkilometer i storlek. Det är enkelt att ta sig till Grankulla, oberoende om du reser med kollektivtrafik, bil eller till och med cykel. Staden som arbetsgivare stöder jämställdhet och likabehandling.

Grankulla hemvård använder patient- och klientdatasystemet Apotti och arbetsfördelningen sker i Apotti. Apotti har precis tagits i bruk i Grankulla så du skulle, tillsammans med personalen inom hemvården, kunna utveckla och bygga både arbetsfördelningen i Grankulla och Apotti som ett system.

Som arbetsplanerare behöver du goda kunskaper i informationsteknik, förmåga att hantera stora helheter, samt förmåga att självständigt fatta beslut, ibland i brådskande situationer. Vi uppskattar god interaktions- och samarbetsförmåga samt stresstålighet eftersom din framtida arbetsplats kan vara stormig. Vi ser fram emot att arbeta med en arbetsplanerare med positiv attityd och utvecklingsvilja. Arbetet utförs på dagtid ca kl. 7–15, men arbetet kan också utföras på förkortad arbetstid, t.ex. 80 procent. Kontoret av hemvården ligger i Villa Bredas nya utrymmen.
 
Behörighetskrav: Lämplig grundexamen inom social- eller hälsovården (t.ex. närvårdare) eller studerande inom branschen. Språkkunskapskravet är goda kunskaper i finska. Grankulla är en rökfri arbetsplats. Arbetet förutsätter vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Den som väljs ska uppvisa betyg på att hen uppfyller de formella kraven på kompetens och betyget kontrolleras under intervjun.

Skicka in din ansökan om du känner att det här kan vara något för dig! Vi besätter platsen så fort vi hittar en lämplig person.

Lönen är 2288,80 euro/månad.

Ansökningstiden går ut 31.7.2021.

Ansökan sker på vårt webbformulär.

Mer information om arbetet ges av chefen för hemvården Jonna Hedtsröm, tfn 050 500 4137 eller jonna.hedstrom@grankulla.fi.

Kolla hur det ser ut hos oss inom Grankulla hemvård: https://www.youtube.com/watch?v=-j1IEb1hq6g&t=10s