Tillbaka till aktuellt
17.1.2023 | Miljö

Esbo stad/ Stadsmiljösektorn har med fullmakt ansökt om tillstånd för miljöåtgärd i enlighet med MBL 128 § för fastigheterna 235-402-3-99 ja 235-876-1-0 vid Kyrkträsket invid Kasabergsskogen (Kirskoåkerstigen). Enligt ansökan sökes tillståndet för att bygga ett parallellt skidspår invid den nuvarande friluftsleden (Kyrkträsk -Ikea skidrutten). I samband med breddningsarbetena kommer man att fälla ca 40 träd på Grankulla sidan samt höja den nuvarande friluftsleden på vissa områden så att den i fortsättningen inte svämmar över så lätt. På området där skidspåret kommer att dras kommer man att så gräs eller annan passlig ängsväxtlighet. Friluftsleden beläggs med stenaska.  

Tilläggsinformation: Esbo stadsmiljösektors planeringsingenjöri Ville Sorvali, tfn. +358 40 657 7398 (ville.sorvali@espoo.fi)

Ägarna till grannfastigheterna samt de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av åtgärderna  bereds tillfälle att bli hörda. Ansökningen och de bifogade handlingarna är tillgängliga under tjänstetid även i stadshuset (Grankullavägen 10).

Eventuella anmärkningar ska lämnas skriftligen eller per e-post till stadens registratur senast den 2.2.2023 till adressen Grankulla stad/registraturen, PB 52, 02701 GRANKULLA, e-postadress: registratur@grankulla.fi, besöksadress: stadshuset, Grankullavägen 10.

Grankulla 19.1.2023

Miljöenheten