Tillbaka till aktuellt
14.6.2024

Ärende: Beredning av avfallsavgifter för 2025

Kungörelsen är framlagd 14.6–16.8.2024

HRM bereder avfallstaxan för 2025. Avfallstaxan, dvs. prislistan för avfallshanteringen, innefattar de avfallsavgifter med motiveringar som tillämpas inom HRM:s verksamhetsområde. Avfallsavgifterna i taxan är lagstadgade offentligrättsliga avgifter. I enlighet med avfallslagen är det HRM:s styrelse, som i egenskap av kommunal avfallshanteringsmyndighet, som genom sitt beslut godkänner avfallstaxan. Målet är att HRM:s styrelse ska besluta om avfallstaxan i oktober 2024.

För bostadsfastighetsägare och andra parter som kan påverkas av ärendets lösning reserverar HRM en möjlighet att uttrycka sin åsikt i ärendet. Vi ber att skriftliga utlåtanden lämnas in senast 16.8.2024 till registratorskontoret hos Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster via e-post till adressen kirjaamo(at)hsy.fi eller per post till adressen Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, Registratorskontoret, PB 100, 00066 HRM.

Länk till kungörelsen Kungörelsen

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
PB 100, 00066 HRM, Tfn 09 1561 2110, FO-nummer 2274241-9,
www.hsy.fi