Tillbaka till aktuellt
13.1.2023 | Allmän kungörelse

Stadsfullmäktige sammanträder i stadshuset, adress Grankullavägen 10, Grankulla, måndagen den 23 januari 2023 kl. 19.00.

Det justerade protokollet från sammanträdet tillkännages genom publicering på stadens webbplats måndagen den 30 januari 2023.

Föredragningslista

Grankulla 13.1.2023 Fullmäktiges ordförande