Tillbaka till aktuellt
23.9.2022 | Allmän kungörelse

Styrelsen för Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) har 23.9.2022 (§ 107) godkänt de ändrade föreskrifterna om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt som träder i kraft 1.11.2022.

Skyldigheten till separat insamling av bioavfall som föreskrivs i 13 § i avfallshanteringsföreskrifterna träder i kraft i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt 1.7.2023, i Vanda 1.1.2024 och i Helsingfors 1.7.2024. Skyldigheterna till separat insamling som gäller kommunens förvaltnings- och serviceverksamhet samt de övriga funktioner som avses i 14 § träder i enlighet med avfallsförordningen i kraft 1.7.2022 till den del som gäller kilogramgränsen per vecka för bioavfall. Kilogramgränserna per vecka för kartong-, glas-, metall- och plastförpackningar samt små metallföremål träder i kraft 1.11.2022.

Beslutet att godkänna avfallshanteringsföreskrifterna har offentliggjorts 23.9.2022 på webbplatserna för HRM, städerna Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda samt Kyrkslätts kommun. Utdrag ur beslutet och dess bilagor kan fås från HRM:s kansli, kirjaamo(at)hsy.fi. Dessutom finns avfallshanteringsföreskrifterna med tillhörande motiveringspromemoria på HRM:s webbplats: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=1

Helsingfors den 23 september 2022
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM