Tillbaka till aktuellt
17.3.2023 | Kultur

Grankullas verksamma föreningar och klubbar kan ansöka om tider för regelbunden verksamhet i Villa Junghans. Du kan söka för hösten 2023 och våren 2024 till den 30.5.2023.

Ansökan görs skriftligen och bör vara stadens registratur tillhanda senast 30.5.2023 kl. 15.00.
Ansökningarna ska lämnas till stadshusets registratur eller via e-post, kirjaamo@kauniainen.fi.
Endast ansökningar som har lämnats in till Grankullas registratur under ansökningstiden kan godkännas.

Grankulla stad,
Registratur,
Grankullavägen 10,
02700 Grankulla.

Ansökning för användningsturer, Villa Junghans