Valikko

Hej du som är mellan 15 och 29 år!


ungdomsgarantin

På den här sidan finns information om människor som du kan vända dig till i frågor som gäller ditt liv. Det hör till deras jobb att ta sig an dina problem och vid behov handleda dig vidare. Dra dig inte för att ta kontakt!


Uppsökande ungdomsarbetare
Erica Saari
tfn. 050 523 0695

EFTER GRUNDSKOLAN

Tappa inte modet, om du inte genast får den studieplats du önskar. Det finns många möjligheter kvar. Du kan till exempel delta i kompletteringsansökan för att söka studieplatser som inte fylldes i den egentliga gemensamma ansökan. Dessutom kan du söka till utbildning utanför den gemensamma ansökan; till dessa hör tilläggsundervisningen (tionde klassen), Yrkesstarten, Startverkstaden och hushållsundervisningen.

Hjälp med ansökan får du av elevhandledaren i din egen skola:

JAG VILL HA STUDIEPLATS OCH SYSSELSÄTTNING

Det uppsökande ungdomsarbetet kan hjälpa dig vidare, om du saknar studieplats eller jobb eller om du har andra bekymmer som gäller t.ex. boende, ekonomi, hälsa eller fritid.

SVEPS (service på svenska)
För dig som vill börja studera, är utan studieplats eller har insett att den utbildning du valt var fel för dig. Sveps erbjuder stöd och vägledning, som utgår från dina egna behov och intressen för att hitta din väg till studier.

Om du inte har arbete eller studieplats och är motiverad till sysselsättning, erbjuder Sveps olika verksamheter. Det kan handla om t.ex. arbetsprövning på arbetsplatser eller i någon av våra två ungdomsverkstäder, beroende på dina behov eller situation just nu. Uppsökande ungdomsarbete är första kontakten som ger stöd och vägledning utgående från de ungas behov och intressen.   
 • Uppsökande ungdomsarbete, Johanna Baarman, tfn 050 555 9126, e-post: johanna.baarman@sveps.fi www.sveps.fi

OMNIA (service på finska)
Ohjaamme espoolaisia, kauniaislaisia ja kirkkonummelaisia nuoria suomen kielellä.
Mikäli olet jäänyt ilman opiskelupaikkaa, voit tulla tapaamaan meitä ilman ajanvarausta 12.6- 2.8.2013 välisenä aikana InfoOmniaan, Kirkkokatu 16 B. Voit myös ottaa yhteyttä päivystysnumeroon  
 • ma-pe klo 8.00-15.45, p. 043 824 3453
 • etsivanuorisotyo@omnia.fi
 • https://www.omnia.fi/web/tyopajat/etsiva-nuorisotyo


JAG VILL HA ETT JOBB

Om du är arbetslös, kan du kontakta Esbo arbets- och näringsbyrå, som betjänar Grankullabor. De tjänster som byrån erbjuder kan hjälpa dig att hitta ett lämpligt jobb eller någon annan sysselsättning. 
Arbets- och näringsbyrån i Esbo
 • Telefon: 0295 040 000 (växel)
 • Öppet: mån–fre 9.00–15.45
 • Besöksadress: Officersgatan 3 B, 02600 Esbo
 • Jobblinjen, riksomfattande telefonservice, 0295 020 700 (mån–tor kl. 8–17, fre kl. 10–17)
 • Jobblinjen, svensk service, 0295 020 710 (mån–tor kl. 8–17, fre kl. 10–17)

Lönesubventionerat arbete hos staden?

Om du är arbetssökande kan du anmäla ditt intresse för lönesubventionerat arbete hos Grankulla stad (t.ex. om du har rätt till lönesubventionering, arbetsprövning eller arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte).
Läs mer här: Hjälp med att hitta sysselsättning

ÖVRIGA TJÄNSTER

Socialservice
Du som är ung vuxen i åldern 18–29, behöver du hjälp med att planera framtiden? Hjälp med att söka jobb eller sköta ekonomin? Boka tid hos en proffs på socialt arbete.

Socialhandledaren tar emot nya sökande av utkomstöd och kopplar vid behov in en socialarbetare. Vuxensocialarbetet fokuserar på att hitta arbete eller meningsfull sysselsättning via ett nätverk av många aktörer.

Ta kontakt och boka en tid åt dig. Vid behov tar socialhandledaren med en socialarbetare som arbetspar.

Socialhandledare Anna Lehtinen
tfn 050 435 7465

Utkomststödsärenden:
tfn 050 411 6716

Socialarbetare:
050 411 6718
050 411 6759
050 569 2604
050 411 6735

Etyp – Espoon työvoiman palvelukeskus (servicecenter för arbetssökande)
Servicecentret Etyp erbjuder individuella sysselsättnings-, utbildnings- och rehabiliteringstjänster för att stödja sysselsättningen. Om du har fyllt 17 år, har varit arbetslös en längre tid och behöver hjälp för att lösa problem som gör det svårt att få jobb, kan du ha nytt av de tjänster som centret erbjuder. Tjänsterna är avsedda för invånare i Esbo och Grankulla.
För att bli klient ska du ha remiss från arbets- och näringsbyrån eller socialbyrån.
 • Telefon: 0295 040 000 (växel)
 • Adress: Bleckslagargränden 2 A, 4 vån.