Hela Grankulla på ett ställe


smartgrani är en nätsida där alla stadens tjänster möts, oberoende om det är tjänster som erbjuds av staden eller företagare. Tanken är att skapa ett lätt sätt åt graniborna att hitta det de söker och på så sätt underlätta den bråda vardagen. I smartgrani hittar du också många fritidstips. Webbplatsen erbjuder också en för tillfället kostnadsfri möjlighet för lokala förtagare och föreningar att marknadsföra sin verksamhet och tjänster.


Vi vill ge dig bästa möjliga betjäning och därför utvecklar vi nu klientorienterade e-tjänster för stadens invånare.
Vi inser att det är Grankullaborna själva, oberoende av ålder, kön och modersmål, som vet bäst vilka tjänster de själva vill ha. Därför vill vi ge er alla möjlighet att bidra med idéer och åsikter till smartgrani. 

Om du har tankar eller idéer om vad e-tjänsten kunde gå ut på så kontakta oss per e-post: smart.grani@grankulla.fi

GRANI GOES SMART!