MOTION OCH VÄLBEFINNANDE

Grankulla medborgarinstitut erbjuder kommuninvånarna mångsidiga motions- och friskvårdskurser, totalt ca 2 304 timmar per år. Verksamheten är indelad i en höst- och vårtermin. Under en termin har vi veckovis ca 36 gympa- och kroppsvårdstimmar, 20 yogatimmar, 13 gymtimmar, 19 vattenmotionstimmar och 9 dansbetonade timmar. Dessutom ansvarar medborgarinstitutet för simskoleverksamheten för barn samt simundervisningen för förskolegrupper.

Målet är att förbättra invånarnas funktionsförmågan och att främja hälsan och välbefinnandet under hela levnadslopp.
Förutom att hålla ledda motionstimmar gör medborgarinstitutet multiprofessionellt, tväradministrativt samarbete med stadens övriga sektorer och med andra aktörer för att främja invånarnas hälsa och välbefinnande.

Grankulla idrottstjänsters gruppmotionstimmar och instruktörer utgör sedan 1.1.2015 en del av medborgarinstitutets verksamhet. Stadens idrotts- och motionsutbud presenteras hädanefter i sin helhet i medborgarinstitutets broschyr, som delas ut till alla hushåll, samt på medborgarinstitutets webbplats.

Motionskurserna hålls i medborgarinstitutets egna utrymmen, simhallen, kultur- och fritidshuset, Junghans, skolornas gymnastiksalar, Liikuntastudio Hyvä Olo  samt Move Wellness Center.

I vår gymnastik- och motionsutbud ingår:
Olika former av konditionsgympa för kvinnor och män (Body–fitness–muskelkonditionsträning), Zumba, Aerostretch, Bellybic, Body Sculpting, Lätt motion och stretching,Kroppsvård, Gymgrupper för äldre 65+.

Olika former av yoga:
Alignment Based Yoga,Gubbyoga, Mamma-baby-yoga,
Iyeingar-yoga, nybörjar- och fortsättningskurs
Ashtangayoga, nybörjar- och medelnivå samt fortsättning
Flow Yoga, Yin Yang Yoga, Qigong.

Kroppsvårdstimmar:
Pilates, nybörjar- och fortsättningskurs samt flow,
Method Putkisto, nybörjar- och fortsättningskurs, Kroppsvård

Olika former av dans:
Styrkebalett, Country linedance,Linedance för seniorer, nybörjar- och fortsättningskurs, ”Lattare” och rock'n swing-danser, fortsättning

Vattenmotion:
Vattengymnastik, Vattenaerobic,Vattenträning, Simskolor för barn, Simgrupper för vuxna.

Kursavgifterna varierar beroende på kursens längd. Motionskurserna på hösten pågår i regel 10–16 veckor.

ANMÄLNING TILL KURSER

Du kan anmäla dig härifrån.  Opinto-ohjelma
Välkommen och motionera !


ANMÄLNING TILL VÅRENS 2019 SIMSKOLOR FÖR BARN  BÖRJAR I NÄTET 8.1.2019 kl. 10.00

MERA INFORMATION OCH ANMÄLNING FÖR vårens 2019 SIMSKOLOR FÖR BARN HÄRIFRÅN ........ (uppdateras i november)

Opinto-ohjelma


KORT FÖR NÄRSTÅENDEVÅRDARE (rätt till gratis gruppgymnastik i medborgarinstitutets gymnastikgrupper)

Medborgarinstitutet beviljar till närståendevårdare som är skrivna i Grankulla och har ett gällande avtal med staden om stöd för närståendevård rätt att delta gratis i gymnastikgrupper som ordnas via medborgarinstitut. Närmare upplysningar ges av idrottsplanerare Helena Pirvola-Nykänen tfn 050 555 6252  / helena.pirvola-nykanen@grankulla.fi