Medborgarinstitutets aktuellt

05.12.2018 18:00

Anmälning till vårens 2019 simskolor för barn börjar i nätet 8.1.2019 kl.10.00

Anmälning till vårens simskolor för barn börjar i nätet 8.1.2019 kl.10.00
Mera information om simgrupper och anmälan härifrån.......Barnens simskolor

Tillbaka till rubrikerna