Villa-Junghans














Villa Junghans

Villa Junghans är en villa från 1910-talet som ägs av Grankulla stad. Huset används främst som de lokala föreningarnas hus och samlingsplats. Villa Junghans Gamla sida lämpar sig för småskaliga tillställningar. I tillbyggnaden som kallas Nya sidan ryms 150 personer. På nya sidan finns en sal, en vestibul och ett kök. I salen finns ett elpiano.

Villa Junghans nya sida hyrs ut fredagar och lördagar. Mötesrummen på gamla sidan går att hyra på vardagar och veckoslut då de inte är upptagna av den regelbundna verksamhet som finns i huset, enligt kulturtjänsternas övervägande. 

 Uthyrning

Salen i Villa Junghans nya sida och utrymmena på den gamla villans sida hyrs ut för fester, möten och andra liknande tillställningar. Det finns ingen ordinarie cateringservice eller vaktmästare i lokalen, och därför ligger ansvaret för arrangemangen och serveringen alltid på arrangörerna. Detsamma gäller städningen efter tillställningarna.

Information & uthyrning: juha.rihto@grankulla.fi

Preliminära bokningar gäller 60 dagar. Bokningar bekräftas via e-post till adress:
juha.rihto@kauniainen.fi