Villa Frosterus

GRANKULLA STADS REKREATIONSOMRÅDE PÅ SÖKÖUDD


Allmänt

Villa FrosterusGrankulla stad inköpte området på Sököudds sydspets år 1989 som rekreationsområde för grankullaborna.
Det sex hektar stora området erbjuder möjligheter till rekreation, strandliv skärgårdsupplevelser och skogsmiljö.
Villa Frosterus och bastun kan reserveras för allmänt bruk.

Områdets användning

Grankullaborna kan fritt disponera området. Serviceutbudet omfattar byggnader, toaletter, grilltak, bollplan, simstrand med omklädningsbås, bryggor och möjlighet till fiske.
På rekreationsområdet och i byggnaderna bör de av idrottsnämnden fastslagna ordningsreglerna (tillsv. enbart på finska) iakttas.

Villa Frosterus användning

Av områdets byggnader är Villa Frosterus i allmänt bruk och kan därtill hyras av föreningar och privatpersoner för olika tillställningar. Villan är 250 m2 stor, försedd med elektricitet, vatten och avlopp. Utrymmena är inredda och erbjuder vistelse- och måltidsmöjligheter för 20-30 personer.
Taxor (enb. på finska)
 

Villa Frosterus bastuBastuns användning

Bastun som ligger alldeles intill havsstranden och lämpar sig väl för 20 personer.
Taxor (enb. på finska)Var aktsam med naturen!
Var aktsam med naturen!

Välkomna till Villa Frosterus!