galleria

Stadhusets utställningsutrymme

Stadshusets entréhall kan användas för olika bildkonstutställningar. Mer information om hyrning av lokalen och om att ordna utställningar fås hos kulturbyrån.

 

Uppgifter om pågående utställningar finns i händelsekalendern.