Valikko

rss Kulturtjänsternas aktuellt

09.05.2017

Regelbundna turer till Villa Junghans kan sökas senast 2.6

REGELBUNDNA TURER I JUNGHANS

I Grankulla verksamma föreningar och klubbar kan ansöka om tider för regelbunden verksamhet i Villa Junghans under hösten 2017 - våren 2018, d.v.s. 1.8.2017 - 31.5.2018

Ansökan görs skriftligen och bör vara stadens registratur tillhanda senast 2.6.2017 kl. 15.45, adress: Grankulla stad, Registratur, Grankullavägen 10, 02700 Grankulla.

Läs mer här:
Kulturtjänster


Tillbaka till rubrikerna