Valikko

rss Kulturtjänsternas aktuellt

12.01.2018

Kultur- och fritidssektorn delar ut understöd och stipendier

Grankulla stad beviljar årligen understöd och stipendier för att stöda lokala föreningar, verksamhetsgrupper och enskilda utövare i deras verksamhet.

Understöd beviljas för verksamhet som stöder Grankulla stads värderingar, främjar förverkligandet av stadens strategiska målsättnignar samt  kompletterar stadens egna serviceproduktion.

Understöd kan sökas för idrotts-, bildnings- och ungdomsverksamhet fram till 1.3.2018.

Läs närmare om kultur- och fritidssektorns understöd , principerna för beviljandet av stöd och ansökningsprocessen här >

Tillbaka till rubrikerna