Film

Kulturbyrån ordnar i samarbete med den lokala biografen Bio Grani filmföreställningar i ”Arthouse”-serien på måndagar en gång i månaden, förutom på sommaren.

Mer information om de här filmerna och om Bio Grani finns på biografens webbplats www.biograni.fi, där också Bio Granis vecko- och säsongprogram finns.Biogranilogo