Valikko

Skolmuseum

Grankulla samskola grundades 1907. Det första läsåret hade skolan 11 elever, på hösten 2000 var elevantalet 638 i svenskspråkiga högstadiet och gymnasiet. Skolan har sparat gammalt material, skolplanscher, fotografier, böcker, undervisningsmaterial o.d.

Samlingarna finns i Villa Odenwalls källarvåning, Stationsvägen 9-11. Byggnaden har tidigare tjänstgjort som bl.a. skolans gymnasium.


Öppet:

Samlingarna visas för allmänheten den första torsdagen varje månad kl. 15-18.

Kom överens om besök med skolans kansli tfn 050 322 4306 / 050 336 4479.

Fritt inträde.