asema 1950


De av Grankulla stad förvaltade arkiven öppnar ett fönster mot det förgångna, Grankullas lokala historia och den utveckling som ledde till att aktiebolaget blev stad.

Grankulla stadens historia finns framme också i stadens egna nätmuseé.


Klicka in till museét här:

webmuseum banner