Idrottstjänsternas kontaktuppgifter

 

Kultur- och fritidschefAnders Lindholm-Ahlefelttfn 050 366 4251
IdrottsplatschefSari Sarpanevatfn 050 380 7687
Skidspårs- och isinformation,
bokning av lokaler
Nina Allenius tfn 050 411 0932 
Idrottsinstruktör Helena Pirvola-Nykänentfn 050 555 6252
Simundervisning för skolor och daghemUrsula Koivunentfn 050 303 1977


E-postadress:   fornamn.efternamn@grankulla.fiFaktureringsadress

Grankulla stad/Idrottsväsendet

PB 1

02701 Grankulla