Valikko

Motionsbanan

Kasabergets motionsslinga är 2,3 km lång och dess medelbredd är 3,0m.

Under sommarperioden kan den användas för löpträning eller promenader. På vintern finns där två parallella skidspår för klassisk stil som ska åkas motsols. Spårprofilen passar bra också för nybörjare och barn. På västra kanten utgör samma spår en del av ett längre skidspår som åks i båda riktningarna.

Motionsslingor med uppkörda skidspår används vintertid av skidåkare och under resten av året för promenader, löpning och cykling. Det är inte tillåtet att gå på skidspåret. Motionärerna bör beakta att alla friluftsleder där det har körts upp ett skidspår är reserverade för endast skidåkare på vintern. Det här gäller även leder som saknar skyltning. Som skidspårsområde betraktas områden som satts i stånd för skidåkning i klassisk stil eller fristil.


Motionsslingan är belyst må-sö 17.00-22.00. Längs rutten finns träningsredskap.
Se: Bruksanvisningar för motionsredskapen

Användningen av motionslingan styrs av lagen om friluftsliv och ordningslagen.
Hundar ska hållas kopplade på motionsslingan.


Fast orienteringsnät

I Kasabergets skogsområde finns ett nät av fasta kontroller som upprätthålls av en orienteringsklubb.

Nätet omfattar 17 skärmar, som finns i terrängen under tiden april-oktober.
Kasavuori-Kasaberget-kartor med påtryckta kontroller kan köpas från kassan vid Grankulla simhall för 3 euro. Kartskalan är 1: 7500. Till kartan hör också en kontrollförteckning, - kontrolldefinitioner, som preciserar kontrollernas läge.

Orienteringsföreningen OK77 svarar för planeringen, utsättningen och underhållet av det fasta nätet. Föreningen vill också betona, att de som rör sig i terrängen följer både allemansrättens förpliktelser och rättigheter. Det är också förbjudet att beträda gårdsplaner och åkermark (oberoende av bruksläget).

kontroll i terrängen